CWO

Beste waterscouts,

Waar landscouting zich vaak richt op kamperen, hiken en pionieren ligt de aandacht van een waterscout op watersport. 's Zaterdags worden de boten opgetuigd en trekken jullie massaal richting de wijde Aa, helemaal top. Zeilen is bij scouting een middel geen doel, toch zou iedere waterscout van nature wel de drang moeten voelen om de basis van het zeilen te leren.

Binnen Vadedo willen wij er voor zorgen dat iedereen die graag beter wil leren zeilen die mogelijkheid krijgt.

We geven lessen op drie niveau's en bieden de mogelijkheid om officiele diploma's te halen waar ook zeilscholen mee werken.

CWO I
Basisniveau meezeiler. Je leert de basisbeginselen van het zeilen, nautische termen en belangrijkste onderdelen van schip en tuig.

CWO II
Zelfstandig onder normale weersomstandigheden, op bekend vaarwater.

CWO III
Onder alle omstandigheden ook op onbekend binnenwater.

Alle niveaus van CWO hebben een theorie- en een praktijkdeel. Het theoriedeel bestaat uit wekelijkse instructie door de leiding, met ter afsluiting een theorie-examen. Het praktische deel volgt gedurende het zomerseizoen. CWO I en II mogen door onze eigen instructeurs geëxamineerd worden. Wij plannen hier zelf een afvaardatum voor in. Voor CWO III kan het theorie- en praktijkexamen bij een andere scoutingvereniging plaatsvinden en zijn er externe examinatoren.

Boek
Bij CWO II en III wordt er gewerkt met een theorieboek. Dit boek (Het zeilboek, de leidraad voor zeilers) zult u zelf moeten aanschaffen. Dit is te koop bij onder andere Bol.com. CWO I maakt gebruik van een ander boek.

Schema Praktijk 2022
Praktijk CWO I + II (Kleine Vaart & Meisjes)
za 7 mei 11.00 - 17.00u
za 21 mei 11.00 - 17.00u
Bij CWO I en II werken we met een vorderingenstaat. Aan het eind van elke sessie wordt bepaald wat daarop afgetekend kan worden, en wat nog extra aandacht nodig heeft. Als de vorderingenstaat compleet afgetekend is, wordt er een diploma uitgereikt.

Praktijk CWO III (Vaart)
Oefenen op:
zo 8 mei 12.00 - 17.00u
zo 15 mei 12.00 - 17.00u
za 4 juni 11.00 - 17.00u
Afvaardag: 11 juni, meer info volgt nog
De afvaardag is regionaal, hier kunnen wij dus niet in schuiven.
Oefenvragen CWO

Meer oefenvragen kun je vinden op scoutingcwo.nl!

Slides Theoriecursus online
maandag 20 december 2021

De slides van de theorielesssen staan nu online, onder Documenten. Als je vragen hebt, mail vooral naar cwo@vadedo.nl. Succes met het bestuderen van de stof!

Bootonderdelen oefenen
donderdag 9 december 2021

Beste deelnemers,

Bootonderdelen oefenen kan op de volgende site:

https://www.purposegames.com/game/zeilboot-onderdelen-lelievlet-game

Succes!

Leerstof CWO II en III

Leerstof CWO II en CWO III theoriecursus 2020-2021

Boek: Het Zeilboek, de leidraad voor zeilers (7e herziene druk)

CWO II

Deel

Nautisch

BPR

Lichten en Seinen

Commando’s en manoeuvres

Technisch Inzicht + Allerlei

1

7-26

12

2

27-46

51-58

31, 33, 39-42, 55

3

94-100

59-93

4

106-108, 112-117,

130-133, 141

134-136

5

152-164, 172-178

6

206 (niet: Engtes)

207-217

230-233

7

8

9

302

Bijlagen

354-356

Voor Technisch Inzicht moeten er 25 onderdelen van de lelievlet kunnen worden opgenoemd. Hiervoor kun je het document ‘bootonderdelen lelievlet’ gebruiken, zie vadedo.nl/cwo.

CWO III

Deel

Nautisch

BPR

Lichten en Seinen

Commando’s en manoeuvres

Technisch Inzicht + Allerlei

1

7-26

12

2

27-46

51-58

31, 33, 39-42, 55

3

94-100

59-93

4

102-108, 112-117,

130-133, 141

102-107, 118-129, 134-136

5

148-164, 172-178

171

6

189-234

230-233

7

240-255

240-241

8

9

301-339, 347-348

290-299

Bijlagen

354-356

Voor Technisch Inzicht moeten alle onderdelen van de lelievlet kunnen worden opgenoemd.
Hiervoor kun je het document ‘bootonderdelen lelievlet’ gebruiken, zie vadedo.nl/cwo.

Windrichtingen