Contact

Algemene vragen aan de vereniging kunt u het beste stellen aan het secretariaat: secretariaat@vadedo.nl

Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie (adreswijzigingen, uitschrijven) kunt u contact opnemen via ledenadministratie@vadedo.nl

Vragen met betrekking tot de contributie kunt u richten aan contributie@vadedo.nl

Wilt u huren bij VaDeDo? Neem dan contact op met verhuur@vadedo.nl

U kunt onze voorzitter (Bas van den Berg) bereiken via voorzitter@vadedo.nl

Voor vragen over de opkomsten, kampen, ouderbijdrage en dergelijke kunt u contact opnemen met de hoofdleiding van het betreffende onderdeel:

Onderdeel Hoofdleiding E-mailadres
Bevers Sarah van Aken bevers@vadedo.nl
Kabouters Praida van Soest kabouters@vadedo.nl
Stuurboord Tadé Whenu stuurboord@vadedo.nl
Bakboord Sander Bonte bakboord@vadedo.nl
Meisjes Redmer Aarnink meisjes@vadedo.nl
Kleine Vaart Simon van Leent kleinevaart@vadedo.nl
Vaart Manuela Hillebrand vaart@vadedo.nl
Wilde Vaart Ewout van Maarle wildevaart@vadedo.nl

Naast de onderdelen zijn er twee speltakbegeleiders, welke een onafhankelijk aanspreekpunt zijn voor de onderdelen en leidingsteams. Zij functioneren ook als vertrouwenspersoon binnen de groep. Voor de WKB (Bevers, Kabouters, Stuurboord en Bakboord) is dat Lavinia Verhagen (wkb@vadedo.nl) en voor de varende onderdelen (Meisjes, Kleine Vaart, Vaart en Wilde Vaart) is dat Manuela Hillebrand (waterwerk@vadedo.nl).

Contact
info@vadedo.nl
Rechtspersoon

Stichting Scouting Leiderdorp

Boomgaardlaan 24
2351 CR Leiderdorp

KVK 41165730

Locatie